Internship/Trainee USA

 

Koszt programu Internship/Trainee
(wszystkie kierunki poza Artificial Intelligence)
internship trainee nowy cennik od 15 lip
praktyki 2 harmonogram.jpg
 

Internship/Trainee USA

KOSZT

PROGRAMU

 

Co jest zawarte w cenie programu?

W CENIE PROGRAMU ZAWARLIŚMY:

 

Koszty związane z wystawieniem formularza DS-2019 niezbędnego do uzyskania wizy J-1

 

Czynności organizacyjno-administracyjne, pomoc w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych

 

Pośrednictwo w uzyskaniu wizy J1 (pomoc przy wypełnianiu wniosków wizowych)

 

Opiekę Sponsora podczas pobytu w USA

Ubezpieczenie 

 

Opłata SEVIS - 180USD

 

Opłata wizowa na rzecz konsulatu amerykańskiego - 160USD

Ubezpieczenie od rezygnacji z programu TU Europa (pakiet złoty)

OPŁATY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW:

 

Kosztów przelotu oraz kosztów dojazdu do miejsca pracy. Średnia cena biletu na wschodnie wybrzeże wynosi 2800-3900zł w zależności od miasta wylotu. Średnia cena biletu na zachodnie wybrzeże to koszt 3000-4500 zł w zależności od terminu oraz miasta wylotu. Bilet możecie zakupić samodzielnie lub za pośrednictwem naszego biura

 

Kieszonkowego, które uczestnik musi mieć ze sobą w momencie przylotu. Sponsor sugeruje kwotę 200 USD / miesiąc, minimum 1500 USD

 

Mieszkania i wyżywienia podczas trwania Programu

 

WARUNKI REZYGNACJI:

  1. Uczestnikowi przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uczestnik może odstąpić od tak zawartej umowy, składając IECenter pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie własnoręcznie podpisanego oświadczenia przed jego upływem.

  2. W przypadku braku pozytywnego przejścia Interview Uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconych opłat.

  3. W przypadku gdy uczestnikowi nie zostanie zaproponowana żadna oferta programu Internship/Trainee w ciągu 3 miesięcy od złożenia aplikacji uczestnictwa w programie lub też oferta zaproponowana mu nie spełni jego oczekiwań, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie, wnioskować o pełny zwrot dokonanych opłat lub przedłużyć okres przeznaczony na przedstawienie mu odpowiedniej oferty.

  4. Uczestnik programu ma prawo nie zaakceptować zaproponowanej oferty i oczekiwać zaproponowania następnej. Jeżeli żadna z zaproponowanych ofert nie spełni jego oczekiwań uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w programie i uzyskać pełen zwrot dokonanych wpłat bez potrąceń

  5. Rezygnacja dokonana po akceptacji oferty przez uczestnika, skutkuje utratą kosztów administracyjnych w wysokości 1000USD, co pokrywa koszty faktycznie poniesione przez IECenter oraz Sponsora wizy J-1.

  6. Jeżeli rezygnacja Uczestnika z przyczyn niezależnych od Biura, nastąpi po wystawieniu planu praktyk przez Sponsora wizy J-1/Praktykodawcy, to kwota wpłacona przez uczestnika w wysokości 1720USD jako zadatek, stanowić będzie pokrycie kosztów organizacji programu przez Sponsora wizy J-1 i nie zostanie zwrócona uczestnikowi.

Formularz kontaktowy