Internship/Trainee USA

INFORMACJE 

OGÓLNE

Czym jest program Internship/Trainee  USA?

Internship & Trainee to program, który umożliwia studentom jak również absolwentom uczelni wyższych i młodym specjalistom odbycie płatnego stażu zawodowego u amerykańskich pracodawców. Jest to program przygotowany z myślą o tych, którzy chcą zdobyć doświadczenie na zagranicznym rynku pracy, podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, mając przy tym niepowtarzalną okazję na odwiedzenie jednego z najbardziej fascynujących krajów świata jakimi są Stany Zjednoczone!

Organizatorami programu są amerykańskie instytucje, tzw. „organizacje sponsorujące” autoryzowane przez Departament Stanu USA oraz ich przedstawiciele w Polsce. Organizacje te zostały upoważnione przez rząd USA do prowadzenia programu J1 Internship/Training, wystawienia formularza DS2019 umożliwiającego uzyskanie wizy J1 oraz podjęcie legalnej pracy na terenie USA.

Organizacja sponsorująca zapewnia Wam opiekę przez cały okres trwania programu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Dziedziny studiów upoważniające do wzięcia udziału w programie:

 • Marketing

 • Business

 • Accounting

 • PR, media, journalism, fashion

 • Graphic design

 • Programming

 • Digital Media

 • HR 

 • Engineering

 • Science

 • Architecture

 • Construction and Building Trades

 • Logistics

 • Law/Legal

 • Public administration

 • Culinary

 • Hospitality

 • Food & Beverage

 • Inne

Nasz program to idealna okazja do wykorzystania zdobytej przez Ciebie wiedzy i umiejętności zawodowych w praktyce! To również niepowtarzalna okazja na sprawdzenie siebie i swoich możliwości, podniesienie swoich umiejętności językowych oraz nauki od specjalistów w Twojej branży. Dzięki udziałowi w programie Internship/Trainee poszerzysz swoje horyzonty, nawiążesz międzynarodowe znajomości a co najważniejsze, przeżyjesz przygodę swojego życia! 

Nie czekaj, zgłoś się do nas już dziś!

Internship

W programie mogą wziąć udział osoby, które aktualnie studiują lub absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia. Kierunek studiów musi być powiązany z pracą podejmowaną w ramach Internship/Trainee.

Wymagania:

 • Mieścisz się w przedziale 18 – 38 lat

 • Jesteś studentem z zaliczonym przynajmniej jednym semestrem, a przy starcie programu będziesz miał zaliczone co najmniej dwa semestry lub jesteś absolwentem uczelni wyższej, którą ukończyłeś (wyjechać możesz nie później niż w przeciągu 12 miesięcy od daty zakończenia studiów)

 • Kierunek studiów jest odpowiedni z wybraną dziedziną w której chcesz zdobyć doświadczenie

 • Znasz język angielski oraz słownictwo związane z Twoją dziedziną zawodową

 • Masz wystarczające zdolności finansowe – minimum 2500 USD aby utrzymać się podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. 

 • Jesteś studentem lub absolwentem uczelni wyższej

 • Posiadasz paszport, którego ważność kończy się nie wcześniej niż 6 miesięcy po zakończeniu programu.

Długość trwania

Program Internship może trwać od 2,3,6 do 12 miesięcy.

Trainee

W programie mogą wziąć udział absolwenci szkół wyższych. Warunkiem udziału w programie jest posiadanie rocznego doświadczenia w zawodzie zgodnego z kierunkiem studiów. W programie mogą także wziąć udział osoby, które ukończyły studia lub szkołę średnią i posiadają 5 letnie doświadczenie w danej dziedzinie.

Wymagania:

 • Mieścisz się w przedziale 18 – 38 lat

 • Posiadasz dyplom ukończenia uczelni wyższej, oraz masz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe (w dziedzinie związanej z ukończonym kierunkiem studiów) lub 5 letnie doświadczenie w zawodzie

 • Kierunek studiów jest powiązany z kierunkiem praktyki

 • Znasz język angielski na wysokim poziomie, oraz słownictwo związane z Twoją dziedziną zawodową

 • Masz wystarczające zdolności finansowe – minimum 2500 USD aby utrzymać się podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. 

 • Jesteś zobowiązany do odbycia pełnego programu Internship/Trainee

 • Posiadasz paszport, którego ważność kończy się nie wcześniej niż 6 miesięcy po zakończeniu programu.

Długość trwania

Programu Trainee może trwać od 2,3,6 do 18 miesięcy.

Dodatkowe Informacje

 • Podczas trwania programu w Stanach Uczestnik nie może zmienić jej  lub podejmować dodatkowego zatrudnienia.

 • Praca w ramach programu  może być płatna lub bezpłatna. W przypadku, gdy Uczestnik nie ma zagwarantowanej pensji należy wykazać możliwość utrzymania się w USA na czas trwania programu.

 • W przypadku chęci ponownego udziału w Programie należy odczekać 3 miesiące przed ponownym wyjazdem wjazdem do USA na Program Internship (nawet po wcześniejszym udziale w Programie „Work and Travel USA”).

 • Maksymalny czas jaki Uczestnik może spędzić na programie Internship/Trainee wynosi 2,3,6,12 lub 18 miesięcy.

Formularz kontaktowy