Wiza J-1 – jak się o nią starać? Kim jest sponsor wizy J-1?

Programy wymiany kulturowej Work and Travel cieszą się niezmienną, sporą popularnością. Aby jednak wyjazd był możliwy, uczestnik musi spełnić określone warunki formalne, a także zadbać o kilka dokumentów. Jedną z niezbędnych formalności jest wiza J-1, którą kandydat otrzymuje dzięki Sponsorowi. Kim jest Sponsor i kto może nim zostać? Dowiedz się więcej o formalnej stronie wyprawy do USA.

Do czego potrzebna jest wiza J-1?

Jeżeli planujesz podróż do USA w celach turystycznych, nie musisz już posiadać wizy uprawniającej Cię do przekroczenia granicy, wystarczy rejestracja w systemie ESTA. W każdym innym przypadku taki dokument będzie jednak nadal niezbędny. Trzeba również wiedzieć, że rodzajów wiz jest kilka, a każda uprawnia do innego zakresu aktywności na terytorium Stanów.

Uczestnicy programu wymiany studenckiej Work and Travel w USA muszą obowiązkowo posiadać wizę J-1. To kategoria dokumentu nieemigracyjnego, przeznaczona dla osób wybierających się do Stanów Zjednoczonych w ramach określonych programów, m.in. Work and Travel. O wydanie takiego samego dokumentu muszą starać się również osoby wyjeżdżające w charakterze Au Pair, Internship/Trainee, a także lekarze wyjeżdżający w celach zarobkowych.

W ramach programu wymiany, wiza J-1 umożliwia przyjazd do USA nawet 300 000 studentom rocznie, z ponad 200 krajów na całym świecie. Taka wymiana to wyjątkowy, a przy tym wartościowy sposób na poznanie amerykańskiego społeczeństwa i ich kultury w praktyce. Uczestnicy wskazują również na to, że wyjazd dał im jeszcze więcej: to bezcenne znajomości, a nawet przyjaźnie nawiązane z Amerykanami.

Wymagania wobec posiadacza wizy J-1 i formalności

Wiza J-1 to dokument nieemigracyjny, przyznawany uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w Work and Travel. Druga ważna kwestia to konieczność otrzymania formularza DS-2019, będącego podstawą do otrzymania wizy. Taki dokument może być wystawiony jedynie przez organizacje sponsorujące (zwane dalej Sponsorem wizy J-1). Każdy Sponsor przechodzi wnikliwą weryfikację przez amerykański rząd i jest przez niego nadzorowany.

Warunki otrzymania wizy J-1 na program Internship, Trainee lub Work and Travel nie kończą się jednak tylko na byciu uczestnikiem zakwalifikowanym do programu i wypełnieniu wniosku DS-2019. Formularz ten jest poświadczeniem Twoich uprawnień do podjęcia legalnej pracy na terytorium USA.

Co ważne – wiza J-1 wydawana jest w konkretnej sytuacji, na określony czas. Nie jest wizą pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w przypadku innym niż program wymiany studenckiej. Inna kategoria wizy nie zastąpi również J-1 w przypadku wyjazdu Work and Travel.

Wiza J-1 i dokument DS-2019 są ze sobą ściśle powiązane, a uczestnik wyjazdu jest zobowiązany do posiadania przy sobie obydwóch dokumentów. Wiza wydawana jest w konkretnym celu i czasie, a jej ważność obejmuje okres trwania wyjazdu studenckiego - w przypadku Work and Travel obejmuje okres od 25 maja do 25 września, a także dodatkowe 30 dni w ramach grace period. Wizy tego rodzaju nie można przedłużać ani zmieniać terminu jej ważności. Warto jednak wiedzieć, że J-1 może trwać o wiele dłużej, niż rok - to wszystko zależy od programu.

Gdzie i w jaki sposób starać się o wizę J-1?

Całkowicie samodzielne zorganizowanie wyjazdu na program Work and Travel nie jest możliwe ze względu na formalności. Wybierając pomoc IECenter, przygotowania będą o wiele łatwiejsze. Pomożemy Ci w kontakcie ze Sponsorem, otrzymasz od nas także cenne wskazówki organizacyjne. Co więcej - zapewnimy Ci również darmowy kurs angielskiego, dzięki czemu będzie łatwiej Ci się zaaklimatyzować w USA.

Aby starać się o wizę J-1, musisz być wstępnie zakwalifikowany do uczestnictwa w programie, a więc przejść pozytywnie interview w języku angielskim i zostać zaakceptowanym przez amerykańskiego pracodawcę.

Kim jest sponsor wizy J-1?

Będąc przy temacie związanej z wizą J-1, należy wspomnieć przede wszystkim o tym, kim jest jej Sponsor. Mogą nim zostać wyłącznie te chętne organizacje i instytucje, które spełnią kilka wymagań. Są to między innymi:

 • zdolność i gotowość do przestrzegania przepisów regulaminu programu wymiany studenckiej;

 • wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych oraz obowiązków wynikających ze sponsorowania programu wymiany.

Istotne jest również to, aby organizacja sponsorująca była odpowiednio przygotowana do rozpoczęcia administrowania w ramach programu. Każda chętna organizacja lub firma musi zapoznać się z instrukcją użytkowania wydaną przez Departament Stanu.Spełnienie wymagań formalnych jest podstawą do uzyskania statusu Sponsora, a każdy chętny jest dokładnie weryfikowany przez amerykańskie urzędy.

Sponsorem wizy J-1 mogą być różne instytucje. Wśród nich znajdują się zarówno wielkie i bogate firmy, jak i średni przedsiębiorcy. Nie brakuje również mikroorganizacji – kilkuosobowych firm lub działalności jednoosobowych. Niezależnie jednak od tego, jaki podmiot jest Sponsorem, łączy ich jedno. Wszyscy muszą przejść przez szereg wymogów proceduralnych. Przebrnięcie przez formalności sprawia, że podmioty te są naprawdę godne zaufania.

Procedura aplikacji o wizę J-1

Aby wziąć udział w rekrutacji do udziału w programie Work and Travel, a tym samym starać się o wizę J-1, trzeba spełnić kilka warunków. Najważniejsze z nich to:

 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną konwersację;

 • zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Studenci ostatniego semestru mogą wziąć udział w wymianie pod warunkiem, że obrona pracy dyplomowej przypada po powrocie (lub po wizycie w konsulacie);

 • ważność paszportu – minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.

Pierwszym etapem rekrutacji jest przygotowanie wypełnienie i wysłanie nam formularza zgłoszeniowego. Gdy już to zrobisz, skontaktujemy się z Tobą i poinformujesz o dalszych krokach rekrutacji do programu. Czekać Cię będzie jeszcze m.in. interview z przyszłym pracodawcą przez Skype lub bezpośrednie spotkanie podczas Job Fairs (Targów Pracy). Następne kroki są następujące:

 • przekazujesz Sponsorowi dokumenty niezbędne do wystawienia DS – 2019;

 • Twój wniosek jest weryfikowany przez Sponsora, który wystawia dokument DS 2019;

 • z tym dokumentem udasz się do Konsulatu na spotkanie, aby finalnie otrzymać promesę wizową.

Co ciekawe, Sponsorzy zazwyczaj korzystają z pośrednictwa biur organizujących wyjazdy na W&T, choć są uprawnione do samodzielnej organizacji formalności. Nadzorują jednak działania pośrednika, odpowiadając przed Departamentem Stanu za jakość i poprawność świadczonych przez nich usług.

Dokumenty niezbędne do aplikacji o wizę J-1

Formalne przygotowanie do aplikacji o wizę J-1 wymaga trochę czasu i uwagi. Oprócz paszportu ważnego minimum 6 miesięcy od daty powrotu do kraju, w przypadku programów studenckich (np. Work and Travel czy Au Pair) będziesz potrzebować również:

 • aktualnego zdjęcia o wymiarach 5x5 cm, wykonanego zgodnie z wymaganiami (między innymi jednolite, jasne tło, twarz zwrócona w stronę obiektywu, widoczne uszy, brak nakrycia głowy);

 • uzupełnionego formularza DS – 160;

 • wypełnionego formularza DS – 2019 (zawsze musisz mieć go przy sobie!)

 • oryginału legitymacji studenckiej, zaświadczenia o statusie studenta oraz ocen z semestru zimowego;

 • dowodu wniesienia opłaty SEVIS.

Uwaga – bardzo ważne jest skrupulatne wypełnienie wszystkich dokumentów wizowych. Jednorazowa opłata za jej wydanie wynosi 160 USD i jest bezzwrotna – również w przypadku decyzji odmownej. Musisz mieć to na uwadze.

Kto na pewno nie otrzyma wizy J-1?

Skrupulatna weryfikacja chętnych ma zapobiec przede wszystkim przedostawaniu się na terytorium USA nielegalnych imigrantów zarobkowych. Dlatego kandydaci są szczególnie sprawdzani właśnie pod tym kątem – między innymi z tego powodu istnieje wymóg udokumentowania posiadania wystarczającej ilości środków finansowych na czas pobytu.

Jeżeli wiesz, że nie spełniasz któregoś z wymogów – postaraj się jak najszybciej nadrobić braki. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić ubiegając się o pozwolenie na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, jest przedkładanie sfałszowanych dokumentów. Oszustwo bez dwóch zdań wyjdzie na jaw, a konsekwencje takiego postępowania są nieopłacalne i mogą być długotrwałe. Ostatecznie może to wiązać się m.in. z brakiem możliwości uzyskania jakiejkolwiek wizy w przyszłości.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

ZNAJDŹ NAS

IECenter Poland:

International Experience Center

al. Bohaterów Warszawy 55

71-070 Szczecin

Poland

Tel: +48 668 006 066

Tel: +48 22 300 53 14

e-mail: biuro@iecenter.pl

IECenter USA:

International Experience Center

9128 Strada Place Suite 10115

Naples, FL 34108

USA

Copyright  © 2007 IECenter