WORK AND TRAVEL USA

WARUNKI

UCZESTNICTWA

Warunki uczestnictwa w programie

Summer Work and Travel

SAMODZIELNOŚĆ - wykazujesz się samodzielnością i zaradnością, masz zawsze gotowy plan B

 

STATUS STUDENTA (w trakcie rozmowy w Konsulacie Amerykańskim student musi posiadać indeks z zaliczonym semestrem zimowym 2019/2020 i legitymację studencką podbitą na semestr zimowy i letni 2019/2020- ważną do października 2020)

 

Aplikant nie może przebywać na urlopie dziekańskim/chorobowym i być na nim podczas pobytu na Programie

 

Paszport ważny co najmniej do 15 maja 2021

 

Znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym

 

 

 

 

Zgodnie z wytycznymi Ambasady Amerykańskiej w programie mogą brać udział:

Studenci realizujący pełen program nauczania w instytucjach akademickich: studia dzienne, wieczorowe oraz zaoczne

 

Studenci studium policealnego realizujący program nauczania w systemie dziennym, którzy starają się o udział w programie między 2 a 3 semestrem

 

Studenci, którzy przechodzą z jednej instytucji akademickiej do drugiej (np. studia licencjackie - magisterskie) o ile jest to kontynuacja studiów w pełnym wymiarze godzin

 

Studenci ostatniego roku studiów, którzy w momencie ubiegania się o uczestnictwo w programie posiadają jeszcze status studenta, nawet jeżeli ukończą studia w trakcie uczestnictwa w programie

 

Nie ma limitu wieku, jednakże osoby studiujące w późniejszym wieku muszą się liczyć z bardziej wnikliwym rozpatrywaniem podania

 

Wielokrotne uczestnictwo w programie jest dozwolone

 

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w programie. Znajomość języka angielskiego jest oceniana przez konsula w trakcie rozmowy

 

Studenci zagraniczni studiujący obecnie w polskich instytucjach akademickich mogą ubiegać sie na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Zalecamy jednak, aby swoje wnioski o wizę składali odpowiednio wcześniej, przed rozpoczęciem programu, ponieważ ich sprawy mogą wymagać dodatkowej i długotrwałej procedury administracyjnej

Nie zwlekaj, zgłoś się do Nas!

 
 

Formularz kontaktowy